Marca inregistrata la OSIM. Cum inregistram taxele platite?

In ce priveste inregistrarea unei marci la OSIM, avem ca obiect de analiza o societate care plateste catre OSIM taxa inregistrare marca, taxa publicare marca, taxa examinare marca, taxa eliberare marca si omite inregistrarea acestora in bilantul anului 2013. Vom vedea astfel cum se inregistreaza aceste taxe si daca se trec pe imobilizari necorporale sau pe cheltuieli, precum si in ce mod se pot face inregistrarile in 2014.

La pct. 72 alin. (1) si pct. 81 alin (1) din OMFP 3055/2009 reglementari contabile conforme cu directivele europene se precizeaza ca:

pct. 72 alin. (1):

” O imobilizare necorporala este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.”

si pct. 81 alin. (1):

„Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare reprezentind aport, achizitionate sau dobindite pe alte cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la costul de achizitie sau valoarea de aport, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.”

Astfel, marca inregistrata la OSIM este o imobilizare necorporala, care se evidentiaza cu ajutorul contului 205 „Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)”:

Amortizarea marcii se face pe durata prevazuta in contract pe care a fost achizitionata sau, daca este achizitionata pe o durata nelimitata, societatea ii va stabili o durata economica (o durata in care se previzioneaza ca aceasta marca va produce beneficii) si se va amortiza, din punct de vedere contabil, pe aceasta durata.
 
 
Inregistrari contabile:
 
205 = 462  – cu suma de achitat la OSIM pentru marca respectiva – pe baza contractului incheiat cu OSIM

 
462 = 5121 – cu suma efectiv achitata OSIM
 
 6811 = 2805
 
Potrivit pct. 63 alin (5) – (8) din OMFP 3055/2009, reglementari contabile conforme cu directivele europene:

„(5) Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat.
 
(6) Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative.

Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile.

Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor.

(7) In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate.

(8) Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii”.

In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative”.

 Prin urmare, daca eroarile sunt semnificative, se vor inregistra pe seama contului 1174, iar daca nu sunt semnificative, se inregistraza pe seama cheltuililor din anul 2014 (amortizarea ).

Erorile constatate,  se vor mentiona  in notele explicative la situatiile financiare aferente anului 2014.


Daca inregistrati erorile constate pe seama rezultatului reportat (cont 1174) va trebui sa depuneti declaratii rectificative pentru impozitul pe profit (710, 101).
Practic, se va recalcula impozitul pe profit aferent trimestrelor la care s-au identificat erorile, se vor depune declaratii 394 (daca este cazul), 710 rectificative si declaratia rectificativa 101 pentru impozitul pe profit anual.

Sursa:http://infotva.manager.ro/articole/legislatie/marca-inregistrata-la-osim-cum-inregistram-taxele-platite-10777.html

Advertisement
Contact:
BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI. REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII, IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR. Pentru o oferta de pret va rugam sa ne contactati la :
mustateanu@gmail.com
Tel: 0768.511.900
Program:
Zilnic: 09-19 Sambata: 09-14
OSIM OEB WIPO OHIM AIPPI Grup Roman EPI ORDA