Model contract drepturi de autor

Dreptul de autor este reglementat prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996.

Va prezentam modelul unui contract de drept de autor cu mentiunea ca, dvs. puteti adauga sau elimina anumite clauze:

CONTRACT DE EDITARE

Incheiat astazi …………..
la…………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,

cu sediul social in ………………………………., str. ……………………………. nr. ………………………,
(localitatea)
bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………..,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………………, sub nr. …………….
din ………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din ………………….., avand contul
nr. ……………….., deschis la ……………………….., reprezentata de ………a?¦……………………………….,
cu functia de …………………………………………………………, in calitate de editor, pe de o parte, si
1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat
in …………………………………………..,
str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….,
sector/judet …………………………………………….., nascut la data de …………………………………………
(ziua, luna, anul)
in …………………………….. sector/judet …………………………, fiul lui ……………………………….
(localitatea)
si al ……………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……………………
nr. ………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal ………………………………..,
in calitate de autor (titularul dreptului de autor) pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul
contract de editare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI Continue reading “Model contract drepturi de autor” »

Advertisement
Contact:
BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI. REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII, IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR. Pentru o oferta de pret va rugam sa ne contactati la :
mustateanu@gmail.com
Tel: 0768.511.900
Program:
Zilnic: 09-19 Sambata: 09-14
OSIM OEB WIPO OHIM AIPPI Grup Roman EPI ORDA