Ce este dreptul de autor?

Ce este dreptul de autor?                                              

Dreptul de autor este un termen juridic care desemnează drepturile recunoscute creatorilor de opere literare, artistice sau ştiinţifice sau de orice alte opere de creaţie intelectuală.

Care este obiectul dreptului de autor?

Operele originale de creaţie intelectuală în domeniul  literar, artistic sau ştiinţific, cum sunt:

► scrierile literare şi publicistice;

► programele pentru calculator;

► operele ştiinţifice scrise sau orale;

► compoziţiile muzicale;

► operele dramatice, dramatico-muzicale;

► operele  coregrafice şi pantomimele;

► operele fotografice şi cinematografice;

► operele de artă grafică sau plastică şi operele de arhitectură;

► lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei, ştiinţei în general;

► operele derivate plecând de la una sau mai multe opere preexistente.

(art. 7– art.8 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)

Ce nu beneficiază de protecţia dreptului de autor?

Nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor următoarele:

► ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau conceptele matematice  ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;

► textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora;

►simbolurile oficiale ale statutului,ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia;

► mijloacele de plată;

► ştirile şi informaţiile de presă;

► simplele fapte şi date.

(art. 9 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)

Care sunt drepturile conexe dreptului de autor?

Drepturile conexe au evoluat în jurul operelor protejate prin dreptul de autor, nu aduc atingere drepturilor autorilor si confera protectie pentru:

► artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau execuţii;

► producătorii de înregistrari sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale pentru propriile înregistrari;

► organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe.

(art. 94 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)

Ce se înţelege prin artişti interpreţi sau executanţi?

În sensul legii, prin artişti interpreţi sau executanţi se înţelege: actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, regizează, dirijează ori execută în orice altă modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăţi, de circ ori de marionete.

(art. 95 din Legea nr. 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare)

Ce sunt organismele de gestiune colectivă?

Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe sunt persoane juridice constituite prin libera asociere, având ca obiect principal de activitate colectarea şi repartizarea drepturilor a caror gestiune le este încredinţată de către titulari.

Acestea se constituie în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi funcţionează potrivit reglementărilor privind asociatiile fără scop patrimonial şi potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996.

(Visited 81 times, 1 visits today)

Pe aceasi tema:

Comments are closed.

Advertisement
Contact:
BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI. REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII, IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR. Pentru o oferta de pret va rugam sa ne contactati la :
mustateanu@gmail.com
Tel: 0768.511.900
Program:
Zilnic: 09-19 Sambata: 09-14
OSIM OEB WIPO OHIM AIPPI Grup Roman EPI ORDA