Marca notorie este protejata si daca nu este inregistrata

O asemenea abordare a potentialilor clienti in vederea promovarii unor servicii sau a unor produse este ancorata din punct de vedere legal in trei categorii distincte de prevederi, si anume cele privind protectia consumatorului, a datelor cu caracter personal si cele privind concurenta neloiala.

Din punctul de vedere al protectiei consumatorului, apelurile telefonice prin care se tinde fie sa se promoveze un produs sau un serviciu, fie sa se obtina date personale, de identificare/de contact ale persoanei, in scopul alcatuirii unor baze de date, pot fi privite ca o modalitate publicitara inapta sa ofere acestuia posibilitatea de a fi corect informat cu privire la caracteristicile produsului sau serviciului, la garantii si la identitatea producatorului sau a vanzatorului. 

In acest sens, sunt relevante prevederile privind incheierea contractelor la distanta. Desi este o reglementare aplicabila in principiu vanzarilor la distanta, aceste prevederi pot deveni incidente, printr-o interpretare extensiva si asupra apelurilor telefonice publicitare, cu privire la modalitatile permise de comunicare cu potentiali clienti. 

Potrivit art. 15 din OG nr. 130/2000 privind incheierea contractelor la distanta, necesita acordul prealabil al consumatorului urmatoarele tehnici de comunicatie la distanta: sistemul automatizat de apel fara interventie umana (automat de apel), telecopiatorul (fax) si e-mailul, aratand totodata ca utilizarea altor tehnici de comunicatie individuala la distanta, in afara celor mai sus mentionate, sunt permise daca nu exista un refuz manifestat de consumator. 

Prin interpretare extensiva, apreciem ca, in masura in care apelurile telefonice catre consumatori sunt permise in vederea vanzarilor la distanta, cu atat mai mult acestea vor fi permise in scopuri publicitare, daca nu exista refuzul expres al consumatorului in acest sens. 

Aceeasi reglementare arata care sunt informatiile care trebuie transmise obligatoriu consumatorului in acest caz, respectiv scopul comercial al apelului, identitatea operatorului sau a reprezentantului sau caracteristicile esentiale ale produsului sau serviciului, pretul si perioada de valabilitate a ofertei si alte informatii care sunt insa specifice incheierii unui contract de vanzare-cumparare (conditii de livrare, costuri de transport etc.). 

Din punctul de vedere al protectiei datelor cu carater personal, asa cum am aratat mai sus, prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv folosirea numerelor de telefon pentru apeluri publicitare) este permisa cu acordul persoanelor vizate. 

In incercarea de a evalua corect implicatiile legale ale acestei modalitati publicitare, am conchis ca ipotezele pe care trebuie sa le analizam sunt cel putin doua, si anume situatia in care operatorul are deja o baza de date completa pe care o opereaza in scopuri de marketing direct si ipoteza in care acesta nu detine decat o lista cu numere de telefon, incercand, prin apelarea lor, sa constiutie o baza de date completa, in scopul folosirii ei ulterioare. 

Astfel, in cazul in care apelul publicitar are in acelasi timp ca scop obtinerea unor date cu caracter personal, in vederea alcatuirii unei baze de date, atunci, acest fapt, impreuna cu informatiile obligatorii mentionate in Legea 677/2001, la art. 12, vor fi mentionate persoanei apelate. 

Reamintim faptul ca prelucrarea acestor date (inclusiv colectarea lor) se face doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei apelate, cu comunicarea identitatii operatorului, a scopului prelucrarii, precum si a altor informatii suplimentare, precum categoriile de date vizate, categoriile de destinatari ai datelor, drepturile de acces, precum si drepturile de opozitie etc. 

Avand in vedere faptul ca persoanele se pot opune ca datele lor cu caracter personal sa fie folosite in scopuri de marketing direct, acest lucru va fi adus la cunostinta persoanelor apelate. 

Mentionam totodata ca apelarea unui segment de consumatori constituie in sine o modalitate de prelucrare a datelor cu caracter personal in scop de marketing direct. Apreciem insa ca acest lucru este interzis numai daca exista o opozitie din partea persoanei in cauza, facuta prin cerere adresata operatorului bazei de date. Intelegem din interpretarea textului de lege ca lipsa unei asemenea cereri valoreaza ca fiind o prezumtie a consimtamantului persoanei pentru folosirea datelor sale in scopul mai sus amintit. 

In fine, din punctul de vedere al concurentei comerciale cinstite, aceasta metoda publicitara este deseori asimilata unui comportament agresiv pe piata. 

Actul de concurenta este definit drept orice act susceptibil de a favoriza desfacerea produselor unei intreprinderi in detrimentul desfacerii produselor alteia. Sfera actului de concurenta este interpretata foarte larg, incluzand aici si activitati care privesc aprovizionarea sau organizarea publicitatii. 

Mentionam ca actul de concurenta poate exista independent de producerea unor beneficii autorului, sau nu. 

Metodele de publicitate care implica faptul de a telefona clientilor la domiciliu sau la locul de munca ori de a-i vizita la domiciliu sunt considerate a��metode de publicitate inoportune sau socante”, incadrandu-se in sfera notiunii de a��racolaj”. 

Nu exista o reglementare legala care sa mentioneze expres racolajul ca fiind un act de concurenta neloiala, insa o asemenea fapta ar putea fi sanctionata in baza art. 2 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, care prevede ca: a��Constituie concurenta neloiala () orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea industriala si de comercializare a produselor, de executie a lucrarilor, precum si de efectuare a prestarilor de servicii.” 

Este, de asemenea, important sa mentionam faptul ca desi actul de concurenta neloiala va fi privit, in principiu, ca fiind al clientului fata de concurentii sai, agentul publicitar este considerat ca a favorizat un comportament neloial, contrar uzantelor cinstite. 

Cum se poate aprecia caracterul de notorietate al unei marci ?


Marcile notorii au fost recunoscute prin Conventia de la Paris, care in art. 6 bis prevede angajamentul tarilor membre de a refuza sau invalida inregistrarea sau a interzice folosirea unei marci care reprezinta reproducerea, imitarea sau traducerea, susceptibile de crea confuzie, a unei marci notorii, cunoscute si utilizate pentru produse identice sau similare. 

Protectia marcilor notorii este independenta de orice forma de inregistrare si de folosire, dar este restransa la sfera produselor identice sau similare, ramanand deschisa posibilitatea utilizarii de catre terti pentru produse diferite. 

Legea noastra a consacrat, in art. 6, protectia marcilor notorii, prevazand ca nu vor putea fi inregistrate ca marci semnele care sunt identice sau similare cu o marca notorie in Romania. Notorietatea este o problema de fapt si se apreciaza in functie de anumite criterii, cum ar fi: vechimea marcii, intensitatea publicitatii cu care a fost inconjurata, ideea de calitate, identificarea cu intreprinderea respectiva. Marca este considerata notorie ori de cate ori intr-o anumita tara, intr-o anumita perioada aproape totalitatea cumparatorilor potentiali ai produselor carora le este destinata marca o cunosc. In acest caz, exista o prezumtie irefragabila ca fiecare stie ca marca apartine altuia si deci nu constituie un res nullius care sa poata fi apropriat. In conformitate cu doctrina in materie, se considera ca, pentru a ne afla in fata unei marci notorii, este necesar ca publicul, auzind numele ei, sa aiba reflexul cvasiautomat de a se gandi la produsul sau serviciul pe care il reprezinta. 

Pentru a fi luata in consideratie, notorietatea trebuie apreciata in raport de teritoriul in care se produce sau in care se discuta efectele ei, de categoria de consumatori carora produsul le este destinat. 

Legea nr. 84/1998 formuleaza urmatoarele criterii de apreciere a notorietatii: 

a) gradul de distinctivitate, initiala sau dovedita, a marcii notorii in Romania 
b) durata si intinderea utilizarii in Romania a marcii notorii in legatura cu produsele si serviciile pentru care o marca se solicita a fi inregistrata 
c) durata si intinderea publicitatii marcii notorii in Romania 
d) aria geografica de utilizare a marcii notorii in Romania 
e) gradul de cunoastere a marcii notorii pe piata romaneasca de catre segmentul de public caruia i se adreseaza 
f) existenta unei marci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare, apartinand altei persoane decat aceea care pretinde ca marca sa este notorie. 

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/ 1998 prevede insa ca, pentru a aprecia daca o marca este notorie, este suficient ca aceasta sa fie larg cunoscuta: 
– pe teritoriul Romaniei 
– pentru segmentul de public din Romania caruia i se adreseaza produsele sau serviciile la care se refera marca. 

Avand in vedere dispozitiile legale din dreptul nostru, rezulta ca efectul notorietatii se traduce prin faptul ca marca notorie este protejata chiar in absenta unui depozit inregistrat in Romania. 
– See more at: http://business.rol.ro/marca-notorie-este-protejata-si-daca-nu-este-inregistrata-la-noi-12014.html#sthash.BY9ZZm2o.dpuf

(Visited 182 times, 1 visits today)

Pe aceasi tema:

Comments are closed.

Advertisement
Contact:
BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI. REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII, IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR. Pentru o oferta de pret va rugam sa ne contactati la :
mustateanu@gmail.com
Tel: 0768.511.900
Program:
Zilnic: 09-19 Sambata: 09-14
OSIM OEB WIPO OHIM AIPPI Grup Roman EPI ORDA