România Proprietate intelectuală

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de proprietate industrială
Următoarele domenii se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind proprietatea industrială:

brevete de invenţie (valabile pe o perioadă de 20 de ani);
mărci comerciale şi indicatori geografici;
desene şi modele;
topografii de produse semiconductoare;
certificate de protecţie suplimentară (pentru medicamente şi produse de protecţie a plantelor);
modele de utilitate;
noi soiuri de plante.
Protecția drepturilor de proprietate industrială este reglemetată în principal prin următoarele acte normative:

Legea privind brevetele de invenție
Legea privind mărcile și indicațiile geografice
Legea privind protecția desenelor și modelelor
Legea privind protecția topografiilor produselor semiconductoare
Legea privind protecția noilor soiuri de plante
Lista completă a legislaţiei privind protecţia drepturilor de proprietaţe industrială
Drepturi de autor
Drepturile de autor sunt supuse în România reglementărilor Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe
Organisme de protejare a proprietăţii intelectuale

În România asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală se realizează în principal de către două instituții de specialitate: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

OSIM asigură protejarea drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul proprietății industriale în conformitate cu legislaţia naţională şi cu tratatele şi convenţiile naţionale.

Printre atribuțiile sale se numără:

înregistrarea şi examinarea cererilor din domeniul proprietăţii industriale;
emiterea de titluri de protecție care acordă titularilor drepturi exclusive în România;
atestarea și autorizarea consilierilor în domeniul proprietății industriale.
OSIM
Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea OSIM
ORDA asigură protejarea drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe.

ORDA
Diferendele comerciale privind proprietatea intelectuală se pot soluţiona pe cale amiabilă la Centrul de Mediere a Diferendelor Comerciale din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Camera de Comerţ şi Industrie a României
Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală pe plan internațional

România a încheiat numeroase acorduri și tratate multilaterale în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală.

Acorduri și tratate multilaterale în domeniul brevetelor de invenție încheiate de România
Acordul privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs) English
România este membru fondator al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) și colaborează permanent cu aceasta pe baza Programului de cooperare între Guvernul României și OMPI.

Participarea României în cadrul OMPI English
Programul de colaborare între Guvernul României și OMPI
Combaterea contrafacerii şi pirateriei

Pentru eficientizarea procesului de combatere a contrafacerii și pirateriei au fost încheiate protocoale de colaborare între diferite instituții naționale. Astfel, OSIM și ORDA colaborează cu Autoritatea Națională a Vămilor pentru combaterea contrafacerii și pirateriei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

Autoritate Națională a Vămilor – Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală
Drepturile de proprietate încurajează investiţiile în inovare şi cercetare.

Schimb de idei — România
Cercetare — România
Proceduri administrative

Înregistrare

Procedurile administrative de înregistare ce garantează protejarea proprietăţii intelectuale sunt detaliate pe site-ul web al OSIM :

OSIM Servicii publice on-line
Formulare pentru brevete de invenție Servicii publice on-line
Formulare pentru mărci și indicații geografice Servicii publice on-line
Formulare pentru modele și desene Servicii publice on-line
Formular pentru topografii de produse semiconductoare Servicii publice on-line
Formulare de înregistrare a unei cereri de brevet de soi Servicii publice on-line
Formulare pentru Modele de utilitate Servicii publice on-line
Resurse

Pe lângă OSIM, funcţionează și alte organizaţii, majoritatea private, cu scopul de a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală este organizat sub forma unui parteneriat public-privat, fiind alcătuit din instituţii de stat şi organizaţii private al căror scop comun este de a combate pirateria şi contrafacerea.

Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală
Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR) este o organizaţie profesională neguvernamentală a cărei misiune este reglementarea exercitării profesiei de consilier în proprietate industrială.

Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială (CNCPIR)
OSIM oferă asistenţă privind depunerile electronice, consultarea bazelor publice de date, precum şi servicii de cercetare documentară privind invenţiile, mărcile, indicaţiile geografice, desenele şi modelele.

Serviciile oferite de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
Camera de Comerț și Industrie a României oferă informații privind obținerea titlurilor de protecție în domeniul proprietății industriale.

Camera de Comerț și Industrie a României

SOLVIT oferă sprijin rapid şi practic antreprenorilor care întâmpină dificultăţi atunci când desfăşoară activităţi în străinătate, din cauza incorectei aplicări a regulilor pieţei comunitare de către autorităţile publice.

Sursa:http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_ro.htm#romania_ro_protecting-intellectual-property

(Visited 170 times, 1 visits today)

Pe aceasi tema:

Comments are closed.

Advertisement
Contact:
BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI. REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII, IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR. Pentru o oferta de pret va rugam sa ne contactati la :
mustateanu@gmail.com
Tel: 0768.511.900
Program:
Zilnic: 09-19 Sambata: 09-14
OSIM OEB WIPO OHIM AIPPI Grup Roman EPI ORDA